آموزش کلونینگ بوسیله نرم افزار Snapgene

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما کلونینگ یک ژن در آزمایشگاهست، اگر به دنبال ابزاری مناسب برای…
2
49,000 تومان
40%
تخفیف

پکیج جامع آموزش کریسپر (حاوی تمام فیلم های کریسپریار با ۴۰ درصد تخفیف)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 150,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
8
250,000 تومان 150,000 تومان

آموزش آزمایش knock-in ژن بوسیله کریسپر

بدون امتیاز 0 رای
59,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
59,000 تومان

آموزش ناک اوت ژن بوسیله کریسپر

بدون امتیاز 0 رای
59,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
59,000 تومان

آموزش کلونینگ gRNA

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
49,000 تومان

آموزش طراحی gRNA در کریسپر

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
2
69,000 تومان