آموزش کلونینگ gRNA

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
49,000 تومان