آموزش کلونینگ بوسیله نرم افزار Snapgene

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما کلونینگ یک ژن در آزمایشگاهست، اگر به دنبال ابزاری مناسب برای…
3
49,000 تومان
40%
تخفیف

پکیج جامع آموزش کریسپر (حاوی تمام فیلم های کریسپریار با ۴۰ درصد تخفیف)

بدون امتیاز 0 رای
250,000 تومان 150,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
15
250,000 تومان 150,000 تومان

آموزش آزمایش knock-in ژن بوسیله کریسپر

بدون امتیاز 0 رای
59,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
59,000 تومان

آموزش ناک اوت ژن بوسیله کریسپر

بدون امتیاز 0 رای
59,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
59,000 تومان

آموزش کلونینگ gRNA

بدون امتیاز 0 رای
49,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
0
49,000 تومان

آموزش طراحی gRNA در کریسپر

بدون امتیاز 0 رای
69,000 تومان
در این دوره آموزشی چه خبره؟ اگر هدف شما ویرایش یک ژن، خاموش کردن ژن، وارد کردن یک قطعه DNA…
2
69,000 تومان